JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kampen mot kvartsstøv intensiveres

Kampen mot kvartsstøv intensiveres

Arkivfoto: Britt Andreassen

Arkivfoto: Britt Andreassen

Jonathan Libakken er berg­sprenger og synes det var på høy tid at Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv i sommer.

camilla.yndestad@lomedia.no

– Det er egentlig en kjent sak i bransjen at steinstøv er farlig, men jeg har «gitt litt faen». Holdningen i bransjen er nok at påpakning av mye verneutstyr er trøblete, og da er det lettere å gjøre som mange andre – og ikke bruke det, sier Jonathan Libakken.

Han er bergsprenger av yrke og hovedtillitsvalgt i anleggsbedriften Eiffage, som er med på å oppgradere E18 i Telemark.

Libakken har 13 år bak seg i bransjen, og kan nå gå sommeren i møte med en nyhet han ønsker velkommen:

Arbeidstilsynet vil utover våren og sommeren nemlig gå på tilsyn i bygg- og anleggsbransjen for å kontrollere om bransjene forebygger at arbeidstakerne blir eksponert for kvartsstøv.

Libakken synes det var på høy tid.

– Jeg håper det vil ha en preventiv effekt, sier han.

BERGSPRENGER: Jonathan Libakken er hovedtillitsvalgt i anleggsbedriften Eiffage.

BERGSPRENGER: Jonathan Libakken er hovedtillitsvalgt i anleggsbedriften Eiffage.

Ane Børrud

Tilsyn over hele landet

Ifølge Arbeidstilsynet blir flere tusen arbeidstakere utsatt for steinstøv, noe som igjen kan føre til blant annet lungekreft, allergi og kols. 

Kvarts er det nest vanligste mineralet i jordskorpa. Stoffet er ikke helsefarlig før det gjennom knusing, sprenging eller boring, blir til svært finkornet støv. Da kan de fine partiklene komme ned i lungene og gjøre skade.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet utgjør kvarts – nest etter asbest – den største helserisikoen for bygg- og anleggsarbeidere i Europa.

Utover våren og sommeren vil Arbeidstilsynet følge opp de utsatte bransjene, hovedsakelig bygg- og anleggsbransjen, over hele landet.

Avdelingsdirektør Rosmari Johnsen i Arbeidstilsynet sier i en pressemelding at spesielt kvarts vil være i søkelyset under tilsynene.

– Vi vil blant annet kontrollere i hvilken grad virksomhetene har kartlagt og risikovurdert forekomsten av kvarts, og om det er satt i verk tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, sier hun.

Plutselig er det farlig

Bergsprenger Libakken forteller om store mengder støv når han har holdt på med sprenging og boring ute i dagen, altså arbeid som ikke skjer under bakken eller i avsperret rom.

Han og kollegene prøver å ikke stå midt i støvskyene når de borrer, men likevel er det stein som trenger inn.

– Enten man borer eller er i nærheten av borerigg, så kjenner man at man har stein i kjeften. Det kommer jo selvfølgelig inn i deg, men det er jo bare sånn det er, sier anleggsarbeideren.

Han forteller at dersom man vet at man borer i en kvartsåre, så må man være mye mer på vakt enn dersom man borer i vanlig fjell. 

– Da er det plutselig farlig. Når vi har jobbet i veldig støvete områder der vi vet at det er farlig, har vi brukt verneutstyr som filter eller støvmaske, sier han.

Holdningsendring

Arbeidstilsynet skriver i pressemeldingen at eksponeringen av støv som inneholder kvarts kan reduseres betraktelig med riktige tiltak.

Eksempel på dette kan være lukkede førerhytter og vanning for å dempe støvet.

Det kan også være å avgrense arbeidet i forurensede soner og at arbeidstakerne får opplæring i gode arbeidsvaner, som å ikke dra med støv inn i førerhytte og anleggsbrakke, eller å lukke vinduet i førerhytta. 

Libakken forteller at han i løpet av de 13 årene som har gått siden han begynte som lærling i bransjen, har opplevd en holdningsendring.

– Før var det mer sånn «det er ikke så farlig», bare ikke stå i støvskyen, så går dette fint. Nå er byggherre mer obs på det med støvet. De har mange flere tiltak. Sånn som med boring ute i dagen, da bruker vi vannspyling, som egentlig er en ting man bruker i tunneler og lukka områder, sier han.

Etterlengtet

Glenn Seland er regionalt verneombud (RVO) for anlegg, og bidrar til at anleggsbedriftene følger lover og regler om helse- miljø og sikkerhet (HMS) som de skal.

Han forteller at nyheten fra Arbeidstilsynet har vært etterlengtet.

– Vi har snakket om dette i 20 år. Nå virker det som de har tenkt å handle og det var på høy tid. For hver dag vi venter med å gjøre noe med problemet, jo større sjanse er det for at flere blir uføre, og at flere går bort tidligere enn normalt, sier Seland.

Nå håper han at tilsynene vil føre til gode løsninger, aller helst at støvet blir fjernet på arbeidsplassen.

Og den mest gunstige måten å gjøre det på, ifølge RVO-en, er følgende: Sentralstøvsuger!

– Kvarts er definert som kreftfremkallende. Man kan selvfølgelig lukke vinduet i førerhytta, men det er mange flere på arbeidsplassen – alt fra forskalingssnekkere til jernbindere – og de inhalerer også støvet, sier han.

Jonathan Libakkens holdning om å «gi litt faen» i verneutstyr, er noe Seland kjenner seg godt igjen i.

RVO-en tror derimot at tiltakene mot steinstøv ligger andre steder, og bortsett fra sentralstøvsugeren, er bruk av vann og tilsetningsstoffer når de borer noe han har troa på.

– Løsningen ligger mye hos byggherre, og at de setter krav til sine entreprenører. De kan ikke konkurrere på HMS, sier Seland.

RVO: Glenn Seland er regionalt verneombud for anlegg.

RVO: Glenn Seland er regionalt verneombud for anlegg.

Monica Kvaale

31.05.2024