JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Minstelønna øker med 14 kroner

Asfaltarbeid og veivedlikehold

Minstelønna øker med 14 kroner

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Det ble også 7 kroner mer i timen til alle da partene ble enige om forslag til ny overenskomst.

camilla.yndestad@lomedia.no

Etter to dager ved forhandlingsbordet ble Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet på den ene siden, og Byggenæringens Landsforening (BNL) på den andre siden, enige om forslag til ny overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Dette er noe av det partene ble enige om fredag 24. mai:

• Minstelønnsøkning på 14 kroner i timen.

• Et generelt tillegg på 7 kroner i timen.

• Bas-tillegg og fagbrev økes 2 kroner i timen.

Tilpasset verneutstyr

Partene ble også enige om at både kvinner og menn skal ha rett til tilpasset verneutstyr.

Tidligere har avtalen omfattet tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, men nå endres teksten i første ledd i §9-1 til følgende:

«Alle arbeidstakere har rett til tilpasset ordinært arbeidstøy og verneutstyr for både kvinner og menn der unisex-modell ikke er tilfredsstillende. De har også rett til vernefottøy tilpasset arbeidet og arbeidshansker etter behov.»

Tydeliggjøring av arbeidsplan

Kapittel 5 i overenskomsten er om arbeidstid. Her har det etter forhandlingene kommet inn en ny tekst om tydeliggjøringen av arbeidsplan og varslingstid ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Teksten er følgende:

«For gjennomsnittsberegning av arbeidstiden etter arbeidsmiljølovens § 10-5, hvor den alminnelige arbeidstiden enkelte uker blir lenger enn 37,5 timer, skal avtalen ha en arbeidsplan/vaktplan etter §10-3.

Arbeidsplan/vaktplan etter §10-3 legges frem minimum 14 dager i forveien, med mindre annet avtales lokalt.»

Minstetid for tilkalling

Under kapittel 5 har det også kommet til et nytt punkt under §5-3 som er om overtidsarbeid. Det nye punktet handler om minstetid for tilkalling som ikke henger sammen med daglig arbeid:

«Dersom en arbeidstaker etter tilkalling blir pålagt overtidsarbeid som ikke direkte henger sammen med den enkeltes ordinære arbeidstid, og som krever at arbeidstaker drar tilbake til arbeid etter at vedkommende har kommet hjem, betales det for minst 2 timer, selv om arbeidet varer kortere. Dette gjelder ikke utrykning i forbindelse med beredskapsvakt.»

Nye satser

I tillegg til det generelle tillegget og minstelønnsøkningen har også flere andre tillegg gått opp:

Arbeidstakere med yrkeserfaring får en økning i satsen fra minst 212 per time til 233,50.

Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring går fra minst 206 kroner i timen til 227,50.

I tillegg øker fagarbeidertillegget med to kroner, fra 17 kroner til 19 kroner, og bas-tillegget med to kroner – til henholdsvis 17 og 20 kroner per time.

Smusstillegg, som er et tillegg for arbeid som blant annet innebærer kloakk, septikk og fjerning av døde dyr, har tidligere vært på 21,50 i timen. Nå heves tillegget til 24 kroner i timen.

Det samme gjelder tillegget for arbeid i tunnel og lukkede rom.

Matpengesatsen øker også fra 96 kroner til 107 kroner.

Nå skal resultatet ut på uravstemning til medlemmene, og fristen for å svare er 25. juni.

31.05.2024