JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enighet for renovasjonsarbeiderne

Enighet for renovasjonsarbeiderne

Roy Ervin Solstad

10,50 kroner mer i timen, høyere tillegg for fagbrev og kompetansebevis samt et utvalg som skal se på etter- og videreutdanning. Det ble resultatet fra forhandlingene på miljøoverenskomsten. 

ane.borrud@lomedia.no 

Etter to dager med forhandlinger ble LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) på den andre siden, enige om forslag til revidert overenskomst for miljøvirksomheter tirsdag 16. april.

Høyere lønn

Alle arbeidstakere som er på denne overenskomsten, får et generelt tillegg på 10,50 per time. 

I tillegg øker minstelønnssatsen med 10,50 per time. Det betyr at satsen i overenskomsten øker fra 209, 82, til 220,32 kroner i timen.

Dermed holder minstelønnssatsene tritt med lønna til dem som før forhandlingene fikk minstelønna, når de får et generelt tillegg på 10,50 i timen. 

Omregnet til årslønn, med et årsverk på 1950 timer, øker minstelønna fra drøye 409.000, til drøye 429.000. 

Økt tillegg for fagbrev

Er du fagarbeider, får du ytterligere én krone mer i timen, da fagarbeidertillegget øker med en krone, fra 15 til 16 kroner i timen. 

Og har du kompetansebevis, så øker tillegget før følgende kompetansebevis med to kroner i timen, fra 5,50 til 7,50:

• Førerkort klasse Cl, C eller CE 

• Yrkesbevis anlegg maskin  

• ADR (transport av farlig gods)

• Kranfører 

• Truckbevis innt. 10 tonn

Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2024.

Lokale forhandlinger

Etter de sentrale forhandlingene, skal nå klubbene ute på bedriftene forhandle lønn i de lokale forhandlinger.

Størrelsen på de lokale tilleggene skal avtales ut fra fire kriterier:

• Bedriftens økonomi

• Konkurranseevne

• Produktivitet

• Framtidsutsikter

Overenskomsten omfatter arbeidstakere som jobber i miljøvirk­somheter som driver med:

• Innhenting, transport, sortering, bearbeiding på tomt, deponi, ombruk og gjenvinning av avfall og returprodukter, herunder behandling av boreslam og jordrensing.

• Miljø- og maskinell virksomhet i skog­bruket.

• Brønn- og grunnvannsforvaltere.

26.04.2024